fbpx

Όροι Χρήσης

Με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης, που ακολουθούν, και δεσμεύεστε ότι θα κάνετε χρήση του Ιστοτόπου μας και των ιστοσελίδων, που τον αποτελούν, όπως οι όροι αυτοί ορίζουν. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη δέσμευση από τους παρακάτω όρους χρήσης, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • O παρών Δικτυακός Τόπος www.hdh-eteron.gr, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου του, ανήκει στην επιχείρηση «ΗΔΗ-ΕΤΕΡΟΝ  Ι.Κ.Ε.» (στο εξής «Εταιρεία») με Α.Φ.Μ. 801270442.
 • Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που παρέχει η εταιρεία, προσφέρονται υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή σε μαθητές, σύμφωνα με την ύλη του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 • Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου hdh-eteron.gr και app.hdh-eteron.gr όπως η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα συμπεριλαμβανομένων των βίντεο, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, πινάκων, πληροφοριών, δεδομένων, απεικονίσεων, χαρακτήρων, λογοτύπων, ηχογραφήσεων καθώς και η διεπαφή (interface) και η όλη παρουσίαση (look & feel), το λογισμικό, ο πηγαίος κώδικας και ο τρόπος διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ενωσιακού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 • Απαγορεύεται η εγγραφή, η μαγνητοφώνηση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εκμίσθωση, η αντιγραφή, η επεξεργασία, η τροποποίηση, η μετάφραση, η δημοσίευση, η διασκευή, η διανομή και η δημόσια εκτέλεση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του Διακτυακού Τόπου hdh-eteron.gr χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποκρυπτογράφηση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του Ιστοτόπου www.hdh-eteron.gr. Τέλος απαγορεύεται μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του Διακτυακού Τόπου να χρησιμοποιηθεί σε σύνδεση με προϊόντα / υπηρεσίες, που δεν παρέχονται από την Εταιρεία, με τρόπο ώστε να προκαλείται έστω και κατ’ ελάχιστο σύγχυση του καταναλωτικού κοινού ή να προσβάλλουν τη φήμη και την εικόνα της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

 • Τα εμπορικά σήματα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι χαρακτήρες, τα διακριτικά, τα ονόματα εταιρειών, τα αρχεία ήχου, οι γραφικές απεικονίσεις, τα λογότυπα, τα κείμενα και οτιδήποτε άλλο αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζεται στον Ιστότοπο, ανήκει στο νόμιμο ιδιοκτήτη του, εμπίπτει στη δική του σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή του στον Ιστότοπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του. Στην περίπτωση όπου πιστεύετε ότι τα δικαιώματα σας έτυχαν μεταχείρισης παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εταιρεία τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

 • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του ιστοτόπου μας καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της τεχνολογικής του αρτιότητας και λειτουργικότητας. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του ιστοτόπου με μεθόδους data mining, robots και παρόμοιες μεθόδους συλλογής δεδομένων. Απαγορεύεται επιπλέον η χρήση meta tags ή άλλων παρόμοιων τεχνικών «κρυμμένου κειμένου», που να αποτελούνται από ή να εμπεριέχουν την εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Ο Ιστότοπος παρέχεται στους χρήστες του ως έχει χωρίς περαιτέρω εγγυήσεις για τη λειτουργικότητά του, ενώ η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση προς τον επισκέπτη ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και το κάθε είδους περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρέχονται χωρίς διακοπές και τεχνικά σφάλματα, επιδιώκει όμως με κάθε μέσο την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
 • Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε από τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει από τη χρήση του Ιστοτόπου και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων.
 • Η Εταιρεία δε μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Δικτυακός Τόπος www.hdh-eteron.gr, app.hdh-eteron.gr ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα για την οποία υπάρχει σύνδεσμος (link) ή οι servers στους οποίους αποθηκεύονται τα κάθε είδους στοιχεία και πληροφορίες, και μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα ηλεκτρονικά προβλήματα.
 • H Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στους επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη χρήση αυτής και  των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής.
 • Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

 

ΧΡΗΣΤΗΣ

 • Χρήστης μπορεί να καταστεί ο κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτης του Ιστοτόπου, πραγματοποιώντας εγγραφή και δημιουργώντας προσωπικό λογαριασμό. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, στο πλαίσιο της ασφαλείας των συναλλαγών, απαιτείται η αναγραφή της διεύθυνσης email, όνομα (ή ψευδώνυμο) και η καταχώριση προσωπικού κωδικού. Στην περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού από ανήλικο Χρήστη , είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού από τον έχοντα τη γονική μέριμνά του ή την κηδεμονία του προκειμένου να παρασχεθούν οι ζητούμενες υπηρεσίες. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

 • Σε κάθε περίπτωση συμπεριφοράς παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ

 • Το κόστος συνδρομής θα χρεώνεται αυτόματα κάθε μήνα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ημερομηνία πληρωμής ενδέχεται να αλλάξει, για παράδειγμα αν η πληρωμή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς ή αν η συνδρομή επί πληρωμή ξεκίνησε σε ημέρα που δεν υπάρχει σε έναν συγκεκριμένο μήνα. Επισκεφτείτε την Επεξεργασία Λογαριασμού στην καρτέλα των Συνδρομών, για να δείτε την επόμενη ημερομηνία πληρωμής. 

 

 • Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας έως το τέλος της περιόδου χρέωσης. Δεν προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφή καταβληθέντων ποσών για τις πληρωμές και δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων ή πιστώσεις για περιόδους συνδρομής με χρήση των υπηρεσιών για μέρος του μήνα. Για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας θα πρέπει να συνδεθείτε στο Λογαριασμό σας και στη συνέχεια να μεταβείτε στην Επεξεργασία Λογαριασμού. Στην καρτέλα Συνδρομές θα βρείτε την ενεργή σας συνδρομή. Πατάτε Προβολή για να δείτε τη συνδρομή σας και έπειτα Ακύρωση. Αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, τα μαθήματα αφαιρούνται από τον λογαριασμό σας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας της ανανέωσης της συνδρομής, το αυτοματοποιημένο σύστημα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί εκ νέου τη διαδιακασία της ανανέωσης μέχρις ότου αυτή να γίνει επιτυχής.
 • Κατά καιρούς ενδέχεται να αλλάζουμε τα συνδρομητικά προγράμματά μας και την τιμή της υπηρεσίας μας. Ωστόσο, οποιεσδήποτε αλλαγές στην τιμή ή αλλαγές των συνδρομητικών προγραμμάτων σας θα εφαρμόζονται κατόπιν ειδοποίησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ

 • Με την αποδοχή των όρων χρήσης, αποδέχεστε την επικοινωνία μεταξύ του μαθητή και των καθηγητών της πλατφόρμας. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και με σκοπό την υποστήριξη του μαθητή στο κομμάτι που αφορά τα μαθήματα και την πλατφόρμα.
 • Η ομάδα των καθηγητών της Εταιρείας μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις και απορίες μαθητών μόνο για τα μαθήματα που υποστηρίζει η πλατφόρμα και για τα οποία υπάρχει ενεργή συνδρομή.  Στην περίπτωση της Δωρεάν Δοκιμής, η ομάδα των καθηγητών δύναται να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν μόνο την ενότητα που περιέχει η Δωρεάν Δοκιμή.
 • Αν η ομάδα των καθηγητών δεν είναι ενεργή, τότε η απάντηση αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κηδεμόνα (το οποίο δηλώθηκε κατά την εγγραφή) το συντομότερο δυνατό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Η παροχή υπηρεσιών από τον Ιστότοπο, προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερόμενων από την Εταιρεία στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ των ενδιαφερόμενων και της Εταιρείας σύμβασης. Συγκεκριμένα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ενδιαφερόμενου και/ή του γονέα ή κηδεμόνα του θα πραγματοποιείται καταχώριση, συλλογή, οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση του συμβατικού σκοπού και δη της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, σε συμμόρφωση με τους ν. 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011, τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής. Ο χρήστης θα μπορεί να αλλάζει, να διορθώνει, να συμπληρώνει και να διαγράφει τα προσωπικά του δεδομένα και για το λόγο αυτό θα μπορεί να επικοινωνεί  με την Εταιρεία μέσω του τηλεφώνου 6988547435 και του email: info@hdh-eteron.gr.
  Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα δεδομένα προσωπικά χαρακτήρα που θα υφίστανται επεξεργασία, το σκοπό της επεξεργασίας, τα δικαιώματα των υποκειμένων για ενημέρωση, περιορισμό της επεξεργασίας, τροποποίηση και διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περιέχονται στη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων.
 • Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού είτε της διαδικασίας εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών, είτε της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας αγοράς υπηρεσιών αποδέχεστε τη λήψη διαφημίσεων ή/και περιεχομένου εμπορικής φύσης ή σκοπού αναφορικά με υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών. Αντιστοίχως, μας δίνετε την συγκατάθεσή σας σύμφωνα με τον νόμο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς.
 • Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή μας αποστέλλετε ηλεκτρονική επιστολή, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά και αντιστοίχως συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες προς εσάς μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα με σκοπό την ανταπόκριση και τυχόν ικανοποίηση των αιτημάτων σας.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

 • Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του παρόντος Ιστοτόπου είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της ιδιοκτήτριας του ιστότοπού και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logo) της ιδιοκτήτριας του Ιστοτόπου, όπως αυτό είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο www.hdh-eteron.gr και app.hdh-eteron.gr για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειας της Εταιρείας.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

 • Ο Ιστότοπος www.hdh-eteron.gr και app.hdh-eteron.gr ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείριση της ιδιοκτήτριας του παρόντος ιστοτόπου και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτό τον λόγο η  ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστοτόπου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τους χρήστες του www.hdh-eteron.gr  και app.hdh-eteron.gr σχετικά με αυτές. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ιστοσελίδας επιθυμεί την απόσυρση υφιστάμενου υπερσυνδέσμου (hyperlink) από τον Ιστότοπό μας προς την ιστοσελίδα του, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με την Εταιρεία, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

 • Ο Ιστότοπος www.hdh-eteron.gr και app.hdh-eteron.gr ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις της Εταιρείας ή τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, πολύωρες διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Εταιρείας και χρηστών μας σχετικά με την χρήση του Ιστοτόπου θα καταβάλλεται καταρχάς προσπάθεια φιλικού διακανονισμού. Αν η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί εφικτή, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

 

 • Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ακυρωθεί με απόφαση δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 • Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση του Ιστοτόπου ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία βάσει των παρεχόμενων στοιχείων επικοινωνίας.

COOKIES

 • Ο Ιστότοπος  χρησιμοποιεί cookies τα οποία καθιστούν την πλοήγηση στο δίκτυο ευκολότερη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις των χρηστών/επισκεπτών χωρίς να πλήττουν τη λειτουργικότητά του συστήματος των χρηστών. Η συλλογή των δεδομένων αποσκοπούν στη βελτίωση του περιεχομένου του και της συνολικής εμπειρίας περιήγησης του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies παρέχονται στη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν.